HNA in het kort

Het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) is opgericht op 9 maart 2019 door ondertekening door de deelnemers van de samenwerkingsoverenkomst. Het netwerk is voortgekomen uit actieve participatie door deze deelnemers tijdens gesprekken, discussiebijeenkomsten en werkgroepen binnen het onderzoek van het Woonbond Kennis en Adviescentrum en !WOON in 2018 en begin 2019

Oproep Overlegtafel Passend Wonen

Momenteel (d.d. 9-7-19) werken vier mensen, ondersteund door Wendela Gronthoud, aan het thema Passend wonen. De plannen van de woningcorporaties om mensen gedwongen te laten verhuizen en alle huurcontracten te “flexibiliseren” betekenen een ongekende aantasting van de belangen van huurders. Hier is actie onontbeerlijk. Doe mee, sluit je aan, praat

Rollen in WordPress

Geregistreerde gebruikers van WordPress kunnen verschillende rollen bekleden. Aan verschillende rollen zijn verschillende rechten verbonden. Het gaat om rechten op het gebied van het plaatsen van berichten en statische pagina’s.